up up


Nasi klienci

Ponieżej przedstawiamy wybranych klientów, którym dostarczyliśmy nasze rozwiązania GNSS i INS, oraz kilka listów polecających od renomowanych firm i instytucji, świadczących o naszej rzetelności. 

        Centrum Badań Kosmicznych PAN
        Wojskowa Akademia Techniczna
        AGH Kraków
        Politechnika Warszawska
        Politechnika Śląska
        Politechnika Poznańska
        Politechnika Rzeszowska
        Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
        Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
        Przemysłowy Instytut Aparatury Pomiarowej
        Państwowy Instytut Geologiczny

Geofizyka Toruń
Geofizyka Kraków
LOTOS Petrobaltic
Energoprojekt Kraków
PZL Mielec / Sikorsky
ZUA Mielec / EADS
PZL Świdnik
RZGW
Urząd Morski w Gdyni
ARiMR
Lasy Państwowe


Referencje

od Geofizyki Kraków

po 15 latach współpracy.

Zobacz.


Geofizyka Kraków to nowoczesny kontraktor geofizyczny oferujący szeroki zakres usług dla poszukiwań złóż węglowodorów. 

od PIAP

po 5 latach współpracy.

Zobacz.


PIAP jest renomowanym producentem systemów bezpieczeństwa i robotów. List podsumowuje 5-letni okres dostaw i wsparcia technicznego GPS.PL.

od ACTION

po dostawie dużej wartości.

Zobacz.


Dostawę zrealizowaliśmy w ramach przetargu dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Był to jeden z największych kontraktów w branzy GNSS w roku 2011.


od Urzędu Morskiego

po dostawie i szkoleniach.

Zobacz.


Urząd Morski w Gdyni buduje własny system stacji referencyjnych DGPS/RTK. W rok po zrealizowaniu dostaw i szkoleń Urząd Morski podsumował naszą współpracę.