up up


Artykuł

Wysoka wartość zakłóceń jonosferycznych to problem, z którym borykamy się od 2 lat i który ma jeszcze potrwać rok, związany z naturalnym cyklem 12-letnim aktywności Słońca. Trzeba powiedzieć, że ani odbiorniki RTK, ani - co gorsza - system ASG nie zostały zaprojektowane na pracę w wysokich wartościach zakłóceń jonosferycznych. Do problemu przyczynia się niedostateczna wiedza użytkowników.

Wykorzystałem opublikowane w Internecie materiały firm Leica, Trimble, ASG-Eupos, NASA, SAPOS i NovAtel.